Retourneren bestelling

U heeft 2 mogelijkheden om uw bestelling te retourneren:

1) U brengt uw bestelling GRATIS terug naar boekhandel Koops

a) U krijgt uw geld contant terug exclusief eventuele betaal- of verzendkosten of
b) U zoekt een ander boek uit in de boekhandel voor hetzelfde bedrag exclusief eventuele betaal- of verzendkosten.

2) Stuur op eigen kosten uw bestelling retour naar de klantenservice

Dit gaat als volgt:

- Stuur het onbeschadigde artikel en het ingevulde retourformulier binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres: boekhandel Koops, t.a.v. klantenservice, Postbus 17, 5911 JN Venlo.
Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening.
Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. Boeken Galerie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

 

Herroepingsrecht

Wat is herroepingsrecht?

www.boekengalerie.nl hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons postbusnummer retourneren.

U kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

Boekhandel Koops
t.a.v. klantenservice
Postbus 17
5911 JN Venlo

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door Boeken Galerie terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal Boeken Galerie binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

of
voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Boeken Galerie via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail/ telefonisch) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden, pakketpost via PostNL € 6,95 van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

 

Service en retournering beschadigde of onjuiste artikelen

www.boekengalerie.nl raadt aan de bestelling via thuisbezorgen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk. Bij een later defect zie ook artikel 10 van onze algemene voorwaarden.

  • U kunt onze klantenservice schriftelijk of per e-mail: (info@boekengalerie.nl) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht over de oplossing. Bij een vervangend nieuw artikel krijgt u deze gratis thuisgestuurd.
  • U kunt de overeenkomst ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail: (info@boekengalerie.nl) te melden. In dit geval storten wij het volledige bedrag terug op uw rekening inclusief verzendkosten.

U kunt het artikel dan kosteloos retour zenden naar ons antwoordnummer die u naar aanleiding van uw klacht van ons ontvangt.